Imprimir
Inici

Dissenyar i programar l’assignatura: Pla Docent d’Assignatura (PDA)

El disseny d'assignatures orientades al desenvolupament de competències implica dissenyar i planificar les experiències, les activitats i els recursos necessaris a fi d'assegurar l’adquisició dels aprenentatges previstos.

El pla docent de l’assignatura (PDA) és l’instrument que serveix per definir el projecte docent de cada assignatura i especifica el model amb què s’organitza; facilita que el professorat planifiqui l’activitat de les assignatures i considerar el conjunt de variables a tenir en compte.

Des del punt de vista de la qualitat, el pla docent de l’assignatura és una evidència operativa per conèixer el plantejament del procés d'ensenyament i aprenentatge (AQU, 2005). En la vessant informativa, és un document que permet als estudiants conèixer les claus de l’assignatura i organitzar-ne el seguiment; i, alhora, prendre decisions abans de matricular-se.

El pla docent és el document en què s’expliciten els criteris per seguir l’assignatura, tot atenent al projecte docent de la universitat i a l’específic de la titulació. 

Recursos docents d’ús didàctic per al disseny del Pla Docent d’Assignatura

Secretaria d'Universitats i Recerca
Amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca
del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.