Imprimir

Qüestions freqüents

Quants crèdits europeus (ECTS) té l’assignatura?

Per conèixer quin és el nombre de crèdits ECTS de l’assignatura:

Es pot consultar el Pla d’Estudis de cada titulació accedint al Campus Global  (Accés directe/Facultats... ). En la majoria dels casos el Pla d’Estudis informa del valor de les assignatures tant dels sistema de crèdits vigents com de la seva correspondència en ECTS.

Trimestre Assignatura Tipus Crèdits/ECTS* Breu descripció del contingut
         

Si el Pla d’Estudis no indiqués els ECTS corresponents, pot realitzar-se una aproximació calculant la proporció entre el nombre de crèdits màxim matriculables en el sistema preBolonya (75 crèdits) i el sistema Bolonya (60).

Per exemple,

Una assignatura que en el sistema preBolonya tingués un valor de 6 crèdits, quants crèdits ECTS tindria assignats?

  • 6 crèdits en relació a 75 crèdits matriculables (màxim)
  • en relació a 60 ECTS màxim, li correspondrien 4,8 ECTS