Imprimir

Qüestions freqüents

Organització del trimestre, seqüència de l'activitat setmana a setmana

Integració de les tries i decisions més adients per a l’assignatura més adients.

Setmana Activitat a l’aula
agrupament / tipus d’activitat
Activitat fora de l’aula  
agrupament / tipus d’activitat
Setmana 1 Sessió 1
Sessió 2
Sessió x
 
Setmana 10 Sessió 1
Sessió 2
Sessió x
 
Setmana 11    
Setmana 12