Imprimir

Qüestions freqüents

Com calcular el nombre d’hores de dedicació de l’estudiant a l’assignatura segons el nou model ECTS?

El nombre d’hores total de dedicació de l’estudiant a l’assignatura es pot saber aplicant una correspondència de 25 hores per a cada crèdit ECTS. 

1 ECTS = 25 hores

Seguint amb l’exemple, 

1 assignatura de 4,8 ECTS = 120 hores de dedicació global (dins i fora de l’aula)