Imprimir

Qüestions freqüents

Disseny de models d'avaluació: entre l'obligatori i l'optatiu?

El més adient és decidir si el model d’avaluació s’orienta a l’obligatorietat o si inclou activitats d’avaluació optatives, a decisió de l’estudiant.

O: Obligatòries             F: Treball personal fora de l’aula
T: Optatives                 A: Activitat dins de l’aula

Un exemple (sense valor real):

Setmana Avaluació inicial Avaluació continuada individual Autoavaluació Avaluació continuada grupal Avaluació final
Setmana 1 F T AO F B              
Setmana 2         F T          
Setmana 3                    
Setmana 4         F T          
Setmana 5           AT        
Setmana 6                 F  
Setmana 7         F T       F  
Setmana 8                 F  
Setmana 9         F T       F  
Setmana 10           AT     F  
Setmana 11                 F  
Setmana 12                 F AO