Imprimir

Qüestions freqüents

Totes les activitats que es realitzen han de ser avaluades?

Si la qüestió posa l’èmfasi en la qualificació final, cal tenir en compte el nombre d’activitats, exercicis, etc necessàries per assimilar i aprendre abans d’estar en condicions de “rebre” una puntuació final. 

En canvi si la qüestió es planteja en termes qualitatius, és evident que afavoreix el procés rebre pautes i indicacions de millora, com la detecció de punts febles, idees errònies, etc i disposar de mecanismes que ajudin a l’estudiant en la presa de consciència del seu progrés (sense que hagi una puntuació a posar), convé definir què i com es realitzarà aquesta avaluació qualitativa.