Imprimir

Qüestions freqüents

Càlcul del temps dedicat a l'avaluació en termes ECTS?

Convé tenir en compte que per a l’estudiant l’avaluació –tant la quantitativa com la qualitativa- suposa (hauria de suposar) un temps de preparació i en alguns casos un temps de realització dins de l’aula, per la qual cosa convé diferenciar entre:

  • treball personal fora de l’aula
  • activitat dins de l’aula

Resulta adient relacionar el còmput de temps dedicat a l’avaluació  amb el nombre de sessions a les que ha d’assistir l’estudiant per:

  • identificar quines d’aquestes sessions estan estretament relacionades amb l’avaluació,
  • diferenciar el temps de dedicació a l’avaluació i el temps efectiu d’aprenentatge 

Un exemple (sense valor real):

Dedicació temporal
(setmanal)
Temps de dedicació dins de  l’aula Temps de preparació
 fora de l’aula
Setmana 1 Avaluació inicial: 1 hora
Avaluació continuada: 0
Autoavaluació: 30’
Etc.
Optativa (sense càlcul)
2 hores (lectura article)
Optativa (sense càlcul)
Etc.
Setmana 2 Text fictici Text fictici
Setmana 3 Text fictici Text fictici
Setmana 11 Text fictici Text fictici
Setmana 12 Avaluació final: 2 hores Preparació examen: 10 h
Total hores dedicació ECTS: X
% dedicat a l’avaluació: X
Total hores dedicació: 
X hores
Total hores dedicació: 
X hores