Imprimir

Cercador: definicions, indicadors i exemples

  • Definició
  • Indicadors
  • Exemples

Avaluació

Definició

L’avaluació és un procés que dóna informació sobre els aprenentatges adquirits per l’estudiant i ajuda a certificar l’assoliment dels objectius. L’avaluació requereix, per tant, dades per al reconeixement del que s’ha après, el seu grau i els criteris per valorar-les.

L'avaluació està formada pel conjunt de processos, instruments i estratègies didàctiques definides en el pla docent de l'assignatura (PDA), aplicables de manera progressiva i integrada al llarg del seu desenvolupament.

Integra el model, els indicadors, els instruments i la temporització que seguirà cada assignatura per valorar aquest grau d’assoliment dels aprenentatges en termes de resultats. Inclou situacions significatives, complexes d’aplicació dels aprenentatges amb finalitats diverses.