Imprimir

Plantilles

 • Plantilla bàsica
 • Plantilla ampliada

Pla docent

(Nivell Bàsic)

Curs 20xx-20xx
Titulació xxxx (grau / màster)

 

1. Dades descriptives de l’assignatura 

 • Nom de l’assignatura:                 Codi: 
 • Nombre de crèdits:                 Dedicació:  (crèdits * 25 h) 
 • Curs (1r, 2n, 3r, 4t)                 Trimestre: 
 • Tipus d’assignatura:
 • Centre:
 • Llengua/llengües de la docència: per conèixer el detall de la llengua/les llengües en què s’imparteix la docència de l’assignatura consulteu l’oferta docent.
 • Equip docent/Professorat:
  • Coordinador/a de l’assignatura
  • Professorat

Altres referències     

 • Grups:
 • Horari:
 • Edifici:
 • Aulari:
 • Observacions:

2. Guia docent (Campus Global)

 • Presentació
   
 • Competències associades
  Competències generals 
  Competències específiques 

   
 • Continguts
  Bloc de contingut 1: 
     1.1. xxxx
  Bloc de contingut n:
     n.1. xxx

   
 • Metodologia docent
  Enfocament i organització general de l’assignatura 
  Activitats formatives*

   
 • Avaluació 
  Sistema d’avaluació
      Activitats d’avaluació (ensenyaments de grau)
      Requisits i procés de recuperació (ensenyaments de grau)

  Sistema de qualificació
     
  DOCExemple d'articulació de les activitats d'avaluació d'una assignatura (DOC, 26 KB)​

3. Programació d’activitats  (Aula Global)*

 • Dades descriptives de l’assignatura
 • Nombre de crèdits:         Nombre d’hores de dedicació:
 • Temps estimat de dedicació a l’assignatura: 
  • Dins l’aula: 
  • Fora de l’aula:  

Programació setmanal d’activitats d’aprenentatge i avaluació

Setmana
(dates)
Activitat a l’aula
(plenària, seminari, pràctiques...)
Temps estimat Activitat fora de l’aula  (temps d’estudi, preparació d’activitats...) Temps estimat
Setmana 1a        
       
       
Setmana 2a        
       
       
Setmana 3a        
       
       
Setmana 4a        
       
       
Setmana 5a        
       
       
Setmana 6a        
       
       
Setmana 7a        
       
       
Setmana 8a        
       
       
Setmana 9a        
       
       
Setmana 10a        
       
       
Altres Activitats d'avaluació final      
       
       
Total dedicació