Imprimir

Cercador: definicions, indicadors i exemples

  • Definició
  • Indicadors
  • Exemples

Fonts de consulta

Definició

Són recursos d’informació procedents de fonts diverses; així com d’altres fonts didàctiques adequades per al procés d’aprenentatge (materials docents, dossier d’apunts, casos pràctics, etc.).

Serveixen per orientar sobre els recursos d’informació i didàctics relacionats amb l’assignatura, identificar on es poden localitzar (biblioteca o altres fonts). Alhora, facilita referències per a qui tingui interès a ampliar i a complementar la informació sobre els continguts objecte d’estudi a l’assignatura.