Imprimir

Qüestions freqüents

Organització i distribució temporal de l'avaluació?

El sistema de crèdits ECTS permet mesurar la dedicació global de l’estudiant, és recomanable que l’organització de l’avaluació es realitzi en perspectiva de tot el trimestre, així com tenir identificats els períodes temporals de major concentració de treball per part de l’estudiant. 

F: Treball personal fora de l’aula 
A: Activitat dins de l’aula 

Un exemple (sense valor real):

Setmana Avaluació inicial Avaluació continuada individual Autoavaluació Avaluació continuada grupal Avaluació final
Setmana 1 F A F              
Setmana 2         F          
Setmana 3         F          
Setmana 4         F          
Setmana 5         F A        
Setmana 6                 F  
Setmana 7                 F  
Setmana 8                 F  
Setmana 9                 F  
Setmana 10                 F  
Setmana 11                 F  
Setmana 12                 F A